Posterlounge   Hjälp   Tävlingsvillkor

Villkor för deltagande och dataskyddspolicy

I. Villkor för deltagande

1. Syfte

Dessa villkor reglerar deltagandet i tävlingen som arrangeras av Posterlounge GmbH, Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Tyskland (nedan kallad ”arrangören”).

Genom att delta i tävlingen accepterar deltagarna dessa villkor.

2. Deltagande

Tävlingen arrangeras varje månad, alltid med start den första dagen i respektive kalendermånad kl. 00.00 och avslutas den sista dagen i respektive kalendermånad kl. 23.59. Den loggade tiden för mottagandet av e-postmeddelandet gäller som kvitto.

Berättigade att delta är personer som är över 18 år och som är bosatta i ett av de länder dit vi levererar (länder inom Europeiska unionen samt Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Serbien, Ukraina, Vatikanstaten, Vitryssland). Anställda till arrangören får inte delta.

Tävlingsbidraget görs i form av ett offentligt inlägg bestående av ett foto som visar minst en väggdekoration från Posterlounge på Facebook, Instagram eller Twitter med hashtaggen #posterlounge, följt av ett e-postmeddelande innehållande en länk till inlägget adresserat till tavling@posterlounge.se. Endast offentligt delade inlägg räknas.

Varje inlägg kan bara delta i tävlingen en gång. Det är möjligt att delta flera gånger genom att offentliggöra flera inlägg med olika foton enligt ovanstående beskrivning. Återpubliceringar av inlägg eller s.k. retweets från tidigare bidrag alt. foton utesluts från att kunna delta vid flera tillfällen.

Vinnare från tidigare månader får delta i tävlingen igen.

Det är gratis att delta i tävlingen.

3. Vinst, meddelande och överlämnande av vinsten

Varje kalendermånad kommer en vinst att delas ut till en av deltagarna i form av ett presentkort till ett värde av 300€ att använda i Posterlounge-butiken.

En jury bestående av tre representanter från Posterlounge väljer inom de första tre arbetsdagarna nästföljande månad det bästa fotot och utser på så vis vinnaren.

Arrangören meddelar vinnaren snarast via ett meddelande till den e-postadress som anmälts och ber om en bekräftelse. Om en deltagare inte bekräftar mottagandet av vinsten inom en vecka, förfaller vinsten.

Överlämnandet av vinsten avtalas individuellt med vinnaren.

Det är inte möjligt att få vinsten utbetald som kontanter eller att överföra den till någon annan person. Beslut är slutgiltiga.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren och redovisas av vinnarna själva.

4. Avslutande av tävlingen

Arrangören påpekar att tillgången till tävlingen inte kan garanteras. Tävlingen kan på grund av yttre omständigheter och krav komma att avslutas, utan att detta berättigar deltagarna till några anspråk gentemot arrangören.

Hit kan räknas tekniska problem eller ändringar av regler.

5. Information om Facebook, Instagram och Twitter

Deltagarna bekräftar att tävlingen inte på något vis sponsras, stöds eller organiseras av Facebook, Instagram eller Twitter samt att den inte är ansluten till ovannämnda plattformar på sociala medier.

Deltagarna kan inte göra några eventuella anspråk på Facebook, Instagram eller Twitter i samband med deltagandet i tävlingen.

All form av information och uppgifter som deltagarna delat med sig av, eller som samlats in om dem, behandlas endast av arrangören och inte av Facebook, Instagram eller Twitter.

Alla förfrågningar och kommentarer om tävlingen ska riktas till arrangören och inte till Facebook, Instagram eller Twitter.

II. Dataskyddspolicy

Genom att delta i tävlingen samtycker deltagarna till insamlingen och användningen av deras e-postadresser samt deras användarnamn på Facebook, Instagram eller Twitter. Vi samlar in, sparar och behandlar dessa personuppgifter för att kunna genomföra och slutföra tävlingen samt för att kunna meddela deltagarna i händelse av vinst. Inga uppgifter överförs till tredje part.

Deltagarna bekräftar att de är införstådda med att deras inlägg kan delas av arrangören på sociala medier och att deltagarna, i händelse av vinst, kommer att publiceras som vinnare.

Deltagarna har alltid möjlighet att dra tillbaka sitt samtycke genom att meddela eller ringa oss. Uppgifterna kommer då att raderas.

Vid förfrågningar om detta, var vänlig och använd nedanstående kontaktuppgifter:

Posterlounge GmbH
Mommsenstraße 6
04329 Leipzig
Tyskland
Telefon: +49 341 33 97 59 00
Fax: +49 341 33 97 59 59
E-post: tavling@posterlounge.se

Leipzig, 1 februari 2020