Posterlounge   Hjälp   Ångerrätt

Returpolicy


Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då du eller någon tredje person, dock inte transportföretaget, som du anger, tar den sista varan i fysisk besittning.

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss (Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Tyskland; e‑post: support@posterlounge.se, telefon: +49 341 33 97 59 00) om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e‑post). Du kan även använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.


Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vi kommer att betala kostnaderna för återsändandet av varorna. Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.


Mall för ångerblankett

(Fyll endast i och returnera detta formulär om du vill frånträda avtalet.)

  • Till Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Tyskland, support@posterlounge.se:
  • Jag/vi [*] meddelar härmed att jag/vi [*] frånträder mitt/vårt [*] köpeavtal avseende följande varor [*]/tjänster [*]
  • Beställdes den [*]/mottogs den [*]
  • Konsumentens/konsumenternas namn
  • Konsumentens/konsumenternas adress
  • Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)
  • Datum

[*] Ta bort efter behov.


Frivillig returperiod i 100 dagar efter varumottagande

För privatkunder gäller följande: Utöver lagstadgad ångerrätt (se Ångerrätt) ger vi dig också en frivillig returperiod på 100 dagar efter mottagandet av varorna. Med denna returpolicy kan du frånträda avtalet om den lagstadgade 14‑dagarsperioden genom att skicka tillbaka varorna till adressen nedan inom 100 dagar efter mottagandet av varorna (med början av den dag du tar emot varorna). För att tidsfristen ska beaktas räcker det att varorna skickas i rätt tid. En förutsättning för att få använda din frivilliga returrätt är dock att varorna returneras i ett fullständigt och oskadat skick.

Vänligen skicka tillbaka varorna till:

Posterlounge GmbH, Braunstraße 3, 04347 Leipzig, Tyskland

Din lagstadgade rätt att ångra avtalet påverkas inte av den frivilliga returpolicyn. Innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut gäller uteslutande de rättsliga villkoren i ångerrättspolicyn. Vår policy för frivillig retur begränsar inte heller dina lagstadgade garantirättigheter.


Kostnadsfria returer

Vill du returnera någon av dina beställda produkter? Kontakta då vår kundservice (via e‑post till support@posterlounge.se eller via telefon på 00800 900 900 30).

För returer som skickas tillbaka som postförsändelse tillhandahåller vi en gratis returetikett. Gäller det en retur i stort format (alla produkter i storlek L, där fraktkostnaden debiteras 449 kr vid beställningen) kommer vi att anordna så att vårt fraktbolag hämtar upp den åt dig utan kostnad.

Använd gärna originalförpackningen för din retur. Du kan självklart även använda en egen förpackning om du önskar.