Posterlounge   Hjälp   Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Ansvarig för databehandlingen:
Posterlounge GmbH
Braunstraße 3
04347 Leipzig
Tyskland
info@posterlounge.se

Tack för att du besöker vår webbshop. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan hittar du utförlig information om hur vi hanterar dina personuppgifter.


1. Åtkomstuppgifter och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att avslöja några personuppgifter. Vid varje besök på webbplatsen lagrar webbservern automatiskt endast en s.k. serverloggfil som t.ex. innehåller namnet på den efterfrågade filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, mängden överförda data och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) och dokumenterar begäran.

Dessa åtkomstuppgifter analyseras uteslutande i syfte att säkerställa en smidig drift av webbplatsen och för att förbättra vårt erbjudande. Detta har som ändamål, enligt artikel 6 (1) f) i dataskyddsförordningen, att skydda våra berättigade intressen rörande korrekt presentation av vårt erbjudande som har företräde i intresseavvägningsprocessen. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter att ditt besök på vår webbplats har avslutats.

Hosting
Hosting- och webbplatspresentationstjänsterna tillhandahålls delvis av våra tjänsteleverantörer och bearbetningen sker för vår räkning. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy behandlas alla åtkomstuppgifter och all information som samlas in i formulär som tillhandahålls för detta ändamål på denna webbplats på deras servrar. Använd det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och om grunden för vårt samarbete med dem.


2. Databehandling i syfte att behandla kontraktet, öppna ett kundkonto och upprätta kontakt

2.1 Databehandling i syfte att behandla kontraktet

I syfte att utföra avtalet (inklusive förfrågningar om behandling av eventuella befintliga garanti- och prestandafelkrav samt eventuella lagstadgade uppdateringsskyldigheter) i enlighet med artikel 6 (1) b) i dataskyddsförordningen, samlar vi in personuppgifter om du lämnar dem till oss frivilligt som en del av din beställning. Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att bearbeta avtalet och vi kan inte skicka beställningen utan deras specifikation. Vilka uppgifter som samlas in kan ses från respektive inmatningsformulär.
Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, särskilt om vidarebefordran av uppgifterna till våra tjänsteleverantörer i syfte att beställa, betala och skicka, finns i följande avsnitt i denna sekretesspolicy. Efter fullständig behandling av avtalet kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter utgången av lagringsperioderna enligt skatte- och handelslagstiftningen i enlighet med artikel 6 (1) c) i dataskyddsförordningen, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 (1) a) i dataskyddsförordningen eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna sekretesspolicy.

2.2 Kundkonto

I den mån du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6 (1) a) i dataskyddsförordningen genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda och lagra dina uppgifter i syfte att öppna kundkontot samt för ytterligare framtida beställningar på vår webbplats. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna sekretesspolicy eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot. Efter radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att raderas såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 (1) a) i dataskyddsförordningen eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna sekretesspolicy.

2.3 Upprättande av kontakt

Vi samlar in personuppgifter som en del av vår kundkommunikation för att behandla dina förfrågningar i enlighet med artikel 6 (1) b) i dataskyddsförordningen om du frivilligt ger oss dessa uppgifter när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla din förfrågan. Efter att din förfrågan har behandlats fullständigt kommer dina uppgifter att raderas såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 (1) a) i dataskyddsförordningen eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna sekretesspolicy.


3. Databehandling för leveranssyfte

Vi lämnar ut dina uppgifter till fraktbolaget i den omfattning som krävs för leverans av beställda varor enligt artikel 6 (1) b) i dataskyddsförordningen.

Utlämnande av uppgifter till ett fraktbolag
Om du, när eller efter att du har gjort din beställning, har gett ditt uttryckliga samtycke till att vi gör det, lämnar vi ut din e-postadress och ditt telefonnummer till det valda fraktbolaget baserat på detta samtycke, enligt artikel 6 (1) a) i dataskyddsförordningen, för att ge fraktbolaget möjlighet att kontakta dig för att underrätta dig om leveransen eller komma överens med dig om detaljerna kring leveransen.

Du kan återkalla ditt medgivande när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller genom att direkt meddela fraktbolaget på den kontaktadress som anges nedan. När du har återkallat ditt medgivande kommer vi att radera de uppgifter som lämnats ut för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen samtycker till fortsatt användning av dina personuppgifter eller vi förbehåller oss rätten att ytterligare använda dina personuppgifter i den omfattning och på det sätt som lagen tillåter, som vi informerar dig om i denna sekretesspolicy.

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Tyskland

DHL Paket GmbH
Sträßchensweg 10
53113 Bonn
Tyskland

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Tyskland

Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
Elbestraße 1
49090 Osnabrück
Tyskland

Seven Senders GmbH
Schwedter Straße 36 A
10435 Berlin
Tyskland


4. Databehandling för betalningssyfte

När det gäller betalningsprocessen i vår webbshop arbetar vi tillsammans med följande partner: teknisk tjänsteleverantör, kreditinstitut, betaltjänstleverantör.

4.1 Databehandling i syfte att behandla transaktioner

Beroende på vald betalningsmetod vidarebefordrar vi de uppgifter som är nödvändiga för att hantera betalningstransaktionen till våra tekniska tjänsteleverantörer som agerar för vår räkning eller till auktoriserade kreditinstitut eller till den valda betaltjänstleverantören i den mån detta är nödvändigt för betalningsprocessen. Syftet är att uppfylla avtalet i enlighet med artikel 6 (1) b) i dataskyddsförordningen. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörer in de uppgifter som krävs för att behandla betalningen själva, t.ex. på den egna webbplatsen eller via en teknisk lösning i beställningsprocessen. I detta avseende gäller sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör. Använd det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy om du har några frågor om våra partner för betalningshantering och grunden för vårt samarbete med dem.

4.2 Databehandling i syfte att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser

Vi kan vidarebefordra andra uppgifter till våra tjänsteleverantörer, som de sedan använder i syfte att förebygga bedrägerier och för att optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, bearbetning av omtvistade betalningar, bokföringsstöd) tillsammans med de uppgifter som är nödvändiga för att behandla betalningen i egenskap av våra processorer.

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen för att förebygga bedrägerier eller för effektiv betalningshantering i enlighet med artikel 6 (1) f) i dataskyddsförordningen som har företräde i intresseavvägningsprocessen.

4.3 Identitets- och kreditbedömning vid val av Klarnas betaltjänster (Fakturabetalning med Klarna, Delbetalning med Klarna)

Om du väljer att använda betaltjänster från Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (”Klarna”) vidarebefordrar vi dina uppgifter till Klarna i samband med betalningsprocessen och för att uppfylla avtalet i enlighet med artikel 6 (1) b) i dataskyddsförordningen. Uppgifterna överförs för att göra det möjligt för Klarna att utfärda en faktura för den fakturabehandling som du begär och för att utföra en identitets- och kreditkontroll. Vänligen ha förståelse för att vi enbart kan erbjuda dig respektive Klarna betalningsmetod om detta är möjligt beroende på resultaten av kreditbedömningen. Detaljerad information om detta och de kreditbyråer som används finns i Klarnas sekretesspolicy.


5. Marknadsföring via e-post

5.1 E-postannonsering vid prenumeration på nyhetsbrev och nyhetsbrevsspårning

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka dig vårt e-nyhetsbrev baserat på ditt samtycke enligt artikel 6 (1) a) i dataskyddsförordningen, med hjälp av de uppgifter som krävs eller som lämnas separat av dig för detta ändamål.

Du kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet som anges nedan eller använda avregistreringsfunktionen som finns i nyhetsbrevet. Om du väljer att inte längre prenumerera kommer vi att radera din e-postadress, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina personuppgifter enligt artikel 6 (1) a) i dataskyddsförordningen eller vi förbehåller oss rätten att ytterligare använda dina personuppgifter i den omfattning och på det sätt som lagen tillåter, som vi informerar dig om i denna sekretesspolicy.

Vi vill påpeka att vi utvärderar ditt användarbeteende när vi skickar nyhetsbrevet. För detta ändamål analyserar vi också din interaktion med vårt nyhetsbrev genom att mäta, lagra och utvärdera öppningsfrekvenser och klickfrekvenser i syfte att utforma framtida kampanjer för nyhetsbrev (”nyhetsbrevsspårning”).

För denna utvärdering innehåller de e-postmeddelanden som skickas enstaka pixeltekniker (t.ex. så kallade webbsignaler, spårningspixlar) som lagras på vår webbplats. För utvärderingarna länkar vi följande ”nyhetsbrevsuppgifter”,
 • särskilt den sida från vilken sidan begärdes (så kallad hänvisnings-URL)
 • datum och tid för begäran
 • beskrivning av den typ av webbläsare som använts
 • den begärande datorns IP-adress
 • e-postadressen
 • datum och tid för registrering och bekräftelse
och single-pixel-teknikerna med din e-postadress eller din IP-adress och, om tillämpligt, ett individuellt ID. Länkar i nyhetsbrevet kan också innehålla detta ID.
Om du inte vill få nyhetsbrevsspårning, är det möjligt att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet när som helst – på det vis som beskrivs ovan.
Informationen lagras så länge du prenumererar på nyhetsbrevet.

5.2 Utskick av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet och nyhetsbrevsspårningen som visas ovan skickas till dig av vår tjänsteleverantör som behandlar uppgifter för vår räkning och till vilken vi lämnar ut din e-postadress. Använd det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och om grunden för vårt samarbete med dem.

5.3 Skicka granskningsförfrågningar via e-post

Baserat på dina köp i vår butik kan du få granskningsförfrågningar via e-post för att förbättra vår service och våra produkter, såvida du inte tidigare har valt bort det.
Eftersom vi arbetar med det externa företaget Trustpilot A/S, Pilestræde 58 5, 1112 Köpenhamn, Danmark (”Trustpilot”) för att få omdömen, kommer vi att använda ditt namn, e-postadress och referensnummer för detta ändamål på grundval av vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 (1) f) i dataskyddsförordningen med Trustpilot. Om du vill veta mer om hur Trustpilot behandlar dina uppgifter kan du läsa om detta i Trustpilots sekretesspolicy.
Du kan när som helst invända mot användningen av dina uppgifter för direktmarknadsföring utan kostnad genom att skicka ett e-postmeddelande till de kontaktuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy.
Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i följande länder, för vilka Europeiska kommissionen i ett beslut har konstaterat en adekvat nivå av dataskydd: USA.
Det finns ett beslut från Europeiska kommissionen om en adekvat dataskyddsnivå för USA som grund för en överföring till ett tredjeland, i den mån respektive tjänsteleverantör är certifierad. Fram till certifiering av våra tjänsteleverantörer fortsätter dataöverföringen att baseras på denna grund: Europeiska kommissionens standardiserade dataskyddsklausuler.


6. Cookies och ytterligare tekniker

6.1 Allmän information

För att göra det attraktivt att besöka vår webbplats och göra det möjligt att använda vissa funktioner, visa lämpliga produkter eller att genomföra marknadsundersökningar använder vi teknik på olika sidor, inklusive så kallade cookies. Cookies är små textfiler som automatiskt lagras på din enhet. Vissa cookies som vi använder raderas efter webbläsarsessionen avslutats, dvs. efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare när du besöker oss igen (permanenta cookies).

Integritetsskydd för terminalenheter
När du använder våra onlinetjänster använder vi teknik som är absolut nödvändig för att tillhandahålla den telemedietjänst du uttryckligen har begärt. Lagring av information i din terminalenhet eller tillgång till information som redan är lagrad i din terminalenhet kräver inte samtycke i detta avseende.
För funktioner som inte är absolut nödvändiga kräver lagring av information i din terminalenhet eller tillgång till information som redan är lagrad i din terminalenhet ditt samtycke. Observera att om du inte ger ditt samtycke kanske delar av webbplatsen inte är tillgängliga för obegränsad användning. Eventuellt samtycke som du har gett kommer att förbli giltigt tills du ändrar eller återställer respektive inställningar i din terminalenhet.

Dessutom använder vi teknik för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som vi är föremål för (t.ex. för att kunna bevisa samtycke till behandlingen av dina personuppgifter) samt för webbanalys och marknadsföring på nätet. Mer information om detta, inklusive respektive rättslig grund för databehandling, finns i följande avsnitt i denna sekretesspolicy.

Nedströms databehandling genom cookies och annan teknik
Vi använder den teknik som är absolut nödvändig för användningen av vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. varukorgens funktion). Dessa tekniker används för att samla in och behandla IP-adresser, tid för besök, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om dina preferenser). Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande som är övergripande i processen för intresseavvägning.

Hur kan jag konfigurera cookieinställningarna i min webbläsare?
Varje webbläsare hanterar sina cookieinställningar på olika vis. Detta beskrivs i webbläsarens hjälpmeny, som förklarar hur du ändrar dina cookieinställningar. Du hittar denna meny för varje webbläsare via följande länkar: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Vilka typer av cookies används?
Funktionella cookies: Dessa cookies används för vissa funktioner på vår webbplats, t.ex. för att förbättra navigeringen på webbplatsen eller leverera anpassad och relevant information (t.ex. annonser som matchar dina intressen).
Riktade cookies: Dessa cookies registrerar information om ditt besök på webbplatsen, tidigare visade sidor och länkar du klickade på. Vi använder denna information för att anpassa vår webbplats och visa annonser som speglar dina intressen.
Marknadsföringscookies: Dessa cookies registrerar information om ditt besök på webbplatsen, tidigare visade sidor och länkar du klickade på. Vi använder denna information för att anpassa vår webbplats och visa annonser som speglar dina intressen.
Analytiska/prestationsrelaterade cookies: Dessa cookies gör det möjligt att samla in anonymiserade data om användarnas beteende på vår webbplats. Vi analyserar dem t.ex. för att förbättra funktionaliteten på vår webbplats och rekommendera produkter som kan vara intressanta för dig.
Nödvändiga cookies: Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats. Detta inkluderar t.ex. cookies som gör att du kan logga in i kundområdet eller lägga till artiklar i din varukorg.

Om du har samtyckt till att använda tekniken i enlighet med artikel 6 (1) a) i dataskyddsförordningen, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som anges i sekretesspolicyn. Du kan även klicka på denna länk. Om cookies inte accepteras kan funktionerna på vår webbplats begränsas.

6.2 Användning av verktyget Consentmanager från consentmanager AB för att erhålla och hantera samtycke

Vi använder Consentmanager på vår webbplats för att informera dig om cookies och annan teknik vi använder på vår webbplats och för att erhålla, hantera och dokumentera ditt samtycke, om det behövs, för behandlingen av dina personuppgifter med dessa tekniker. Detta är ett krav enligt artikel 6 (1) c) i dataskyddsförordningen för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt artikel 7 (1) i dataskyddsförordningen för att kunna bevisa ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, som vi är föremål för. Consentmanager är ett erbjudande från consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige.

Efter att ha skickat in ditt cookie-meddelande på vår webbplats lagrar Consentmanagers webbserver din IP-adress, webbläsare, språk och besökt webbplats. Dessutom behandlas IP för att fastställa besökarens land. Cookies som innehåller information om ditt samtyckesbeteende används också och då särskilt vad gäller status och datum för samtycke.

Hur länge uppgifterna lagras beror på dina aktiva användarinställningar på vår webbplats. Uppgifterna kommer att raderas efter två år, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 (1) a) i dataskyddsförordningen genom en ny fråga eller vi förbehåller oss rätten att använda data för andra ändamål, som är tillåtna enligt lag och som vi informerar dig om i denna policy.

6.3 Information om överföring till tredjeländer (dataöverföring till tredjeländer)

Vi använder teknik från tjänsteleverantörer på vår webbplats vars huvudkontor och/eller serverplatser kan ligga i tredjeländer utanför EU eller EES. Om det inte finns något beslut från Europeiska kommissionen om en adekvat dataskyddsnivå för detta land, måste en adekvat dataskyddsnivå säkerställas genom andra lämpliga garantier.

Lämpliga garantier i form av avtalsenliga standardavtalsklausuler från Europeiska kommissionen eller bindande interna dataskyddsregler (bindande företagsregler) är i princip möjliga, men kräver en förhandsgranskning av de avtalsslutande parterna för att fastställa huruvida en adekvat skyddsnivå kan garanteras. Enligt EG-domstolens rättspraxis kan det vara nödvändigt att vidta ytterligare skyddsåtgärder för detta ändamål.

I princip har vi kommit överens med de teknikleverantörer vi använder som behandlar personuppgifter i ett tredjeland om användning av de standardiserade dataskyddsklausulerna som utfärdats av Europeiska kommissionen. När så är möjligt kommer vi också överens om ytterligare skyddsåtgärder för att säkerställa att tillräckligt dataskydd garanteras i tredjeländer utan ett beslut om adekvat dataskydd.

Trots detta kan det hända att dataskyddsnivån i tredjelandet, trots alla avtalsmässiga och tekniska åtgärder, inte motsvarar den i EU. I dessa fall ber vi dig, vid behov, i samband med samtycke till cookies, om ditt samtycke i enlighet med artikel 49 (1) a) i dataskyddsförordningen till överföring av dina personuppgifter till ett tredjeland.

I synnerhet finns det en risk för att lokala myndigheter i tredjelandet kanske inte har tillräckligt begränsade åtkomsträttigheter till dina personuppgifter ur ett europeiskt dataskyddsperspektiv, att vi som dataexportör eller du som registrerad kanske inte är medveten om detta och/eller att du kanske inte har tillräckliga rättsmedel för att förhindra och/eller vidta åtgärder mot sådan åtkomst.

I synnerhet finns följande länder för närvarande bland de tredjeländer som inte har ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen (exempeluppräkning):
 • Kina
 • Ryssland
 • Taiwan

Du kan ta reda på vilka tredjeländer vi överför data till i dataskyddsmeddelandena för respektive verktyg och/eller tjänst som vi använder för samtyckeshantering/Consent Manager Platform (CMP).


7. Användning av cookies och annan teknik

Om du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) a) i dataskyddsförordningen, använder vi följande cookies och andra tekniker från tredje part på vår webbplats. Uppgifterna som samlas in i detta sammanhang kommer att raderas efter att det relevanta syftet har uppnåtts och vi har avslutat användningen av respektive teknik. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke med retroaktiv verkan. Mer information om alternativ för att dra tillbaka ditt samtycke finns i avsnittet ”Cookies och ytterligare tekniker”. Mer information inklusive rättslig grund för databehandling, finns inom respektive teknik. Använd det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och om grunden för vårt samarbete med dem.

7.1 Användning av Googles tjänster

Vi använder följande tekniker från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Den information som automatiskt samlas in av Googles tekniker om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server tillhörande Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Om inte annat anges för den specifika tekniken, baseras databehandlingen på ett avtal som ingåtts för respektive teknik mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i dataskyddsförordningen. Mer information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy.
Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES för vilka Europeiska kommissionen i ett beslut har konstaterat en adekvat nivå av dataskydd.
Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES. För dessa länder finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

Google Tag Manager
Med Google Tag Manager kan vi hantera olika koder och tjänster på vår webbplats. När de enskilda taggarna implementeras kan Google också behandla personuppgifter (t.ex. IP-adress, online-identifiering – inklusive cookies). Databehandlingen utförs på grundval av ett orderhanteringsavtal från Google.
Genom att använda Google Tag Manager kan en förenklad integration av olika tjänster/tekniker uppnås.
Om du inte vill använda enskilda spårningstjänster och därför har inaktiverat dem kvarstår inaktiveringen för alla berörda spårningstaggar som är integrerade av Google Tag Manager.

Google Analytics
I syfte att analysera webbplatsen, samlar Google Analytics in uppgifterna och lagrar den automatiskt (IP-adress, besökets varaktighet, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats). Med hjälp av denna information skapas sedan användarprofiler med pseudonymer. Det kan hända att cookies används i detta syfte. Om du besöker vår webbplats från EU lagras din IP-adress på en server som finns i EU för att härleda platsdata och raderas sedan omedelbart innan trafiken vidarebefordras till ytterligare Google-servrar för behandling. Databehandlingen baseras på ett databehandlingsavtal med Google.

För att optimera marknadsföringen av vår webbplats har vi aktiverat inställningarna för datadelning för ”Googles produkter och tjänster”. Detta gör det möjligt för Google att komma åt de data som samlats in och bearbetats av Google Analytics och sedan använda dem för att förbättra Googles tjänster. Datadelningen till Google inom ramen för dessa inställningar för datadelning baseras på ett tilläggsavtal mellan dataansvariga. Vi har inget inflytande på Googles efterföljande databehandling.

För webbanalys och reklamändamål finns det en tilläggsfunktion i Google Analytics som kallas DoubleClick cookie och som gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om dina webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster kopplade till användningen av webbplatsen.

Google Ads (annonser)
För reklamändamål i Googles sökresultat samt även på tredje parts webbplatser används så kallad Google remarketing cookie när du besöker vår webbplats som automatiskt möjliggör intressebaserad reklam genom insamling och bearbetning av uppgifter (IP-adress, besökets varaktighet, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats) med hjälp av ett pseudonymt cookie-id och baserat på de sidor du besöker. All ytterligare databehandling sker endast om du har aktiverat inställningen ”Anpassade annonser” i ditt Google-konto. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-uppgifter för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing över flera enheter.

För webbplatsanalys och händelsespårning använder vi Google Ads konverteringsspårning för att mäta ditt användningsbeteende när du kommer till vår webbplats via en Google Ads-annons. För detta ändamål kan cookies användas och uppgifter (IP-adress, besökets varaktighet, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som vi specificerat, såsom ett besök på en webbplats eller registrering av nyhetsbrev) kan samlas in och med hjälp av uppgifterna kan användningsprofiler skapas med pseudonymer.

Google Maps
För den visuella representationen av geografisk information samlar Google Maps in uppgifter om din användning av Maps-funktionerna, särskilt IP-adressen och platsdata, och överför dessa uppgifter till Google som sedan behandlas av Google. Vi har inget inflytande på denna efterföljande databehandling.

7.2 Användning av Microsoft-tjänster

Vi använder tekniker från Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland (”Microsoft”). Databehandlingen utförs på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i dataskyddsförordningen. Den information som automatiskt samlas in av Microsofts teknik om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server tillhörande Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA och lagras sedan där. Mer information om Microsofts metoder för databehandling finns i Microsofts sekretesspolicy.
Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES för vilka Europeiska kommissionen i ett beslut har konstaterat en adekvat nivå av dataskydd.
Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES. För dessa länder finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

Microsoft Advertising
För reklamändamål i Bings, Yahoos och MSN:s sökresultat samt även på tredje parts webbplatser används så kallad Microsoft Advertising remarketing cookie när du besöker vår webbplats som automatiskt möjliggör intressebaserad reklam genom insamling och bearbetning av uppgifter (IP-adress, besökets varaktighet, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats) och med hjälp av ett pseudonymt cookie-id och baserat på de sidor du besöker.

För webbplatsanalys och spårning av händelser använder vi Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) för att mäta ditt användningsbeteende när du kommer till vår webbplats via en Microsoft Advertising-annons och med hjälp av uppgifterna kan användningsprofiler skapas med pseudonymer. För detta ändamål kan cookies användas och uppgifter (IP-adress, besökets varaktighet, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som vi specificerat, såsom ett besök på en webbplats eller registrering av nyhetsbrev) kan samlas in och med hjälp av uppgifterna kan användarprofiler skapas med pseudonymer. Så länge dina internetaktiverade enheter är länkade till ditt Microsoft-konto och du inte har inaktiverat inställningen ”Intressebaserad annonsering” på ditt Microsoft-konto kan Microsoft generera rapporter om användningsbeteende (särskilt antal användare på flera enheter), även om du ändrar din enhets så kallade ”spårning över flera enheter”. Vi behandlar inte personuppgifter i detta avseende, vi får bara statistik baserad på Microsoft UET.

Microsoft Clarity
För webbplatsanalys samlar Clarity automatiskt in och lagrar data (IP-adress, tid för besök, enhets- och webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats) från vilka användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. De pseudonymiserade användarprofilerna kommer inte att sammanföras med personuppgifter från pseudonymens bärare utan ett uttryckligt samtycke.

7.3 Användning av Facebook-tjänster

Användning av Facebook Pixel
Vi använder Facebook-pixeln inom ramen för tekniker tillhörande Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irland (”Facebook (by Meta)” eller ”Meta Platforms Ireland”) enligt beskrivningen nedan. Facebook-pixeln används för att automatiskt samla in och lagra uppgifter (IP-adress, besökets varaktighet, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som vi specificerat, såsom ett besök på en webbplats eller registrering av nyhetsbrev) och med hjälp av uppgifterna kan användarprofiler skapas med pseudonymer.

Som en del av den så kallade avancerade matchningen samlas och lagras information uppdelad också för matchningsändamål, med vilka individer kan identifieras (t.ex. namn, e-postadresser och telefonnummer). För detta ändamål ställs en cookie in automatiskt av Facebook-pixeln när du besöker vår webbplats som sedan automatiskt möjliggör igenkänning av din webbläsare när du besöker andra webbplatser med hjälp av ett pseudonymt cookie-id. Facebook (by Meta) kombinerar denna information med annan information från ditt Facebook-konto och använder den för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster som är förknippade med webbplatsanvändning, särskilt anpassad och gruppbaserad reklam. Vi har inget inflytande på hur Facebook behandlar uppgifterna och får bara statistik baserat på Facebook-pixlar.

Den information som automatiskt samlas in av Facebooks (by Meta) tekniker om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server tillhörande Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA och lagras där. Mer information om Facebooks databehandling finns i Facebooks (by Meta) sekretesspolicy.

Facebook Analytics
Som en del av Facebook Analytics möjliggör statistiken som skapas via Facebook-pixlar gällande din användning av vår webbplats att vi kan analysera besökarnas aktivitet på webbplatsen. Databehandlingen baseras på ett databehandlingsavtal med Facebook (by Meta). Analysen hjälper oss att på ett optimalt sätt presentera och marknadsföra vår webbplats.

Facebook Ads
Vi använder Facebook Ads för att marknadsföra denna webbplats på Facebook (by Meta) och andra plattformar. Vi fastställer parametrarna för respektive reklamkampanj. Facebook (by Meta) ansvarar för det exakta genomförandet, särskilt beslutet om placering av annonser hos enskilda användare. Om inget annat anges för den individuella tekniken, baseras databehandlingen på en överenskommelse mellan gemensamma personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 26 i dataskyddsförordningen. Det gemensamma personuppgiftsansvaret är begränsat till insamling av data och överföring till Meta Platforms Ireland. Den efterföljande databehandlingen av Meta Platforms Ireland täcks inte av detta arrangemang.

Baserat på statistiken om besökarnas aktivitet på vår webbplats som skapas via Facebook-pixlar driver vi gruppbaserad reklam på Facebook (by Meta) via Facebooks Custom Audience (anpassade målgrupper) genom att fastställa egenskaperna för respektive målgrupp. Som en del av den avancerade matchningen (se ovan) som äger rum för att bestämma respektive målgrupp, fungerar Facebook (by Meta) som vår databehandlare.

På grundval av det pseudonymiserade cookie-id:n som används av Facebook-pixeln och den samlade informationen om ditt användningsbeteende på vår webbplats, driver vi personlig annonsering via Facebook Pixel remarketing.

Via Facebook Pixels konvertering mäter vi ditt användningsbeteende i webbanalys- och händelsesspårningssyfte om du har kommit till vår webbplats via en Facebook Ads-annons. Databehandlingen baseras på ett databehandlingsavtal med Facebook (by Meta).

7.4 Andra leverantörer av webbanalys och online marknadsföringstjänster

Användning av Hotjar för webbanalys
För webbanalys används tekniker som tillhör Hotjar Ltd., Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta (”Hotjar”) för att automatiskt samla in och lagra data (IP-adress, besökets varaktighet, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats) från vilken användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Det kan hända att cookies används i detta syfte. De pseudonymiserade användarprofilerna slås inte samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan användarens uttryckliga medgivande, vilket måste anges separat. Hotjar agerar för vår räkning.

Användning av Pinterest Tag för webbanalys och reklamändamål
För webbanalys och reklamändamål på Pinterest och på tredjepartswebbplatser, när du besöker vår webbplats, möjliggör tekniker tillhörande Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland (”Pinterest”) automatiskt intressebaserad reklam med hjälp av datainsamling (IP-adress, besökets varaktighet, enhets- och webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som vi anger, till exempel ett besök på en webbplats eller registrering av nyhetsbrev), ett pseudonymt cookie-id och baserat på de sidor du besöker. Från de uppgifterna som samlas in skapas sedan användarprofiler med pseudonymer. Pinterest kombinerar denna information med annan information från ditt Pinterest-konto och använder den för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster som är kopplade till webbplatsanvändning. Vi har inget inflytande på hur Pinterest behandlar uppgifterna och får bara statistik baserat på Pinterests taggar. Detta gör att vi kan mäta ditt användningsmönster för webbanalys och händelsespårning när du besöker vår webbplats via en Pinterest-annons. Den information som automatiskt samlas in av Pinterest överförs vanligtvis till en server tillhörande Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA och lagras där. Databehandlingen utförs på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i dataskyddsförordningen.
Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES för vilka Europeiska kommissionen i ett beslut har konstaterat en adekvat nivå av dataskydd.
Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES. För dessa länder finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Vårt samarbete bygger på standardiserade dataskyddsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.


8. Sociala medier

Vår närvaro online på Facebook (by Meta), YouTube, Instagram (by Meta), Pinterest, XING, LinkedIn
Om du har gett ditt samtycke till respektive leverantör av sociala medier i enlighet med artikel 6 (1) a) i dataskyddsförordningen, när du besöker vår online-närvaro på de sociala medier som nämns ovan, samlas dina data in och lagras automatiskt för marknadsundersökningar och reklamändamål, varifrån användarprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som antagligen motsvarar dina intressen. Cookies används vanligtvis för detta ändamål. För detaljerad information om hur uppgifterna behandlas och används från respektive leverantör av sociala medier samt kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, se leverantörens sekretesspolicy. Länk finns nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende, vänligen kontakta oss.

Facebook (by Meta) tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irland (”Meta Platforms Ireland”). Den information som automatiskt samlas in av Meta Platforms Ireland om din användning av vår online-närvaro på Facebook (by Meta) överförs vanligtvis till en server tillhörande Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA och lagras där. Databehandling efter ett besök på en Facebook (by Meta)-fansida sker i enlighet med ett avtal mellan gemensamma personuppgiftsansvariga i enligt artikel 26 i dataskyddsförordningen. Mer information (information om statistik) hittar du här.
Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i följande länder, för vilka Europeiska kommissionen i ett beslut har konstaterat en adekvat nivå av dataskydd: USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Storbritannien, Argentina. Det finns ett beslut från Europeiska kommissionen om en adekvat dataskyddsnivå för USA som grund för en överföring till ett tredjeland, i den mån respektive tjänsteleverantör är certifierad. Certifiering finns tillgänglig. Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i dessa länder: Australien, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand, Taiwan, Brasilien, Mexiko. Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen om en adekvat skyddsnivå för detta land/dessa länder. Vårt samarbete baseras på standardiserade dataskyddsklausuler från Europeiska kommissionen.

Instagram (by Meta) tillhandahålls av Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irland (”Meta Platforms Ireland”). Den information som automatiskt samlas in av Meta Platforms Ireland om din användning av vår online-närvaro på Instagram överförs vanligtvis till och lagras på en server tillhörande Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Databehandling efter ett besök på en Instagram (by Meta)-fansida sker i enlighet med ett avtal mellan gemensamma personuppgiftsansvariga enligt artikel 26 i dataskyddsförordningen. Mer information (information om statistik) hittar du här.
Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i följande länder, för vilka Europeiska kommissionen i ett beslut har konstaterat en adekvat nivå av dataskydd: USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Storbritannien, Argentina. Det finns ett beslut från Europeiska kommissionen om en adekvat dataskyddsnivå för USA som grund för en överföring till ett tredjeland, i den mån respektive tjänsteleverantör är certifierad. Certifiering finns tillgänglig. Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i dessa länder: Australien, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand, Taiwan, Brasilien, Mexiko. Det finns inget beslut från Europeiska kommissionen om en adekvat skyddsnivå för detta land/dessa länder. Vårt samarbete baseras på standardiserade dataskyddsklausuler från Europeiska kommissionen.

YouTube tillhandahålls av Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Google”). Den information som automatiskt samlas in av Google om din användning av vår online-närvaro på YouTube överförs vanligtvis till en server tillhörande Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES för vilka Europeiska kommissionen i ett beslut har konstaterat en adekvat nivå av dataskydd.
Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES. För dessa länder finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Vårt samarbete har baserats på standardklausuler gällande uppgiftsskydd som antagits av den Europeiska kommissionen.

Pinterest tillhandahålls av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland (”Pinterest”). Den information som automatiskt samlas in av Pinterest om din användning av vår online-närvaro på Pinterest överförs vanligtvis till en server tillhörande Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA. Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES för vilka Europeiska kommissionen i ett beslut har konstaterat en adekvat nivå av dataskydd.
Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES. För dessa länder finns det inget beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen. Vårt samarbete har baserats på standardklausuler gällande uppgiftsskydd som antagits av den Europeiska kommissionen.

LinkedIn tillhandahålls av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (”LinkedIn”). Den information som LinkedIn automatiskt samlar in om din användning av vår online-närvaro på LinkedIn överförs vanligtvis till en server tillhörande LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA och lagras där.
Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i USA, för vilket Europeiska kommissionen i ett beslut har konstaterat en adekvat nivå av dataskydd.
Det finns ett beslut från Europeiska kommissionen om en adekvat dataskyddsnivå för USA som grund för en överföring till ett tredjeland, i den mån respektive tjänsteleverantör är certifierad. Fram till certifiering av våra tjänsteleverantörer fortsätter dataöverföringen att baseras på Europeiska kommissionens standardiserade dataskyddsklausuler.

XING tillhandahålls av New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Tyskland.


9. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter enligt:

 • artikel 15 i dataskyddsförordningen: rätten att få information om dina personuppgifter som vi behandlar, i den omfattning som beskrivs däri,
 • artikel 16 i dataskyddsförordningen: rätten att omedelbart begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller komplettering av personuppgifter som lagras av oss,
 • artikel 17 i dataskyddsförordningen: rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, såvida inte ytterligare behandling krävs
  • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,
  • eller fullgöra en rättslig förpliktelse,
  • av hänsyn till det allmänna intresset eller
  • för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk,
 • artikel 18 i dataskyddsförordningen: rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i den utsträckning
  • uppgifternas riktighet bestrids av dig,
  • behandlingen är olaglig, men du vägrar att radera dem,
  • då vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  • du har lämnat in en invändning mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i dataskyddsförordningen,
 • artikel 20 i dataskyddsförordningen: rätten att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att det överförs till en annan personuppgiftsansvarig,
 • artikel 77 i dataskyddsförordningen: rätten att klaga hos en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga vistelseort eller arbetsplats eller på ditt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om hur vi samlar in, behandlar eller använder dina personuppgifter, eller vill fråga om, korrigera, begränsa eller radera dina uppgifter, eller återkalla eventuella samtycken som du har lämnat, eller välja bort någon särskild användning av uppgifterna, ber vi dig kontakta vårt interna dataskyddsombud.

Dataskyddsombud:
Timo Hoffmann
Hoffmann-Consulting
Bürgerwehrstraße 18
78050 Villingen-Schwenningen
Tyskland
dataskydd@posterlounge.se


Rätt att invända

Om vi behandlar personuppgifter i enlighet med beskrivningen ovan i syfte att skydda våra berättigade intressen som äger företräde i intresseavvägningsprocessen, kan du invända mot sådan personuppgiftsbehandling med framtida effekt. Om dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring kan du utöva denna rätt när som helst enligt beskrivningen ovan. Om dina uppgifter behandlas för andra ändamål har du endast rätt att invända av skäl som är kopplade till din specifika situation.

När du har utnyttjat din rätt att invända kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål, såvida vi inte kan påvisa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller för etablering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Detta gäller inte för behandling av personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte. I sådana fall kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.