Posterlounge   Hjälp   Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Ansvarig för databehandlingen:
POSTERLOUNGE GmbH
Mommsenstraße 6
04329 Leipzig
Tyskland
+49 341 33 97 59 00
info@posterlounge.se

Tack för att du besöker vår webbshop. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan hittar du utförlig information om hur vi hanterar dina personuppgifter.


1. Åtkomstuppgifter och hosting

Du kan besöka vår webbplats utan att avslöja några personuppgifter. Vid varje besök på webbplatsen lagrar webbservern automatiskt endast en s.k. serverloggfil som t.ex. innehåller namnet på den efterfrågade filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, mängden överförda data och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) och dokumenterar begäran.

Dessa åtkomstuppgifter analyseras uteslutande i syfte att säkerställa en smidig drift av webbplatsen och för att förbättra vårt erbjudande. Detta har som ändamål, enligt art. 6 (1) 1 f i dataskyddsförordningen, att skydda våra berättigade intressen rörande korrekt presentation av vårt erbjudande som har företräde i intresseavvägningsprocessen. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter att ditt besök på vår webbplats har avslutats.

Hosting-tjänster från tredje part

Data behandlas också av en tredjepartsleverantör som vi har anlitat för att tillhandahålla hosting- och webbplatspresentationstjänster för vår räkning. På leverantörens servrar behandlar leverantören all data som samlas in på det sätt som anges nedan när du besöker vår webbplats eller fyller i formulär som har gjorts tillgängliga för detta ändamål i vår webbshop. Data på andra servrar behandlas endast på det sätt som beskrivs i detta dokument. Tjänsteleverantören är baserad i en EU- eller EES-medlemsstat.


2. Datainsamling och -användning för behandling av avtalet

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du gör en beställning eller kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller via e-post). Obligatoriska fält markeras som sådana eftersom vi absolut behöver dessa uppgifter för att kunna genomföra avtalet eller behandla din kontaktförfrågan och du skulle annars inte kunna slutföra din beställning eller skicka kontaktförfrågan. Det framgår tydligt i varje inmatningsformulär vilka uppgifter som samlas in. Vi använder de uppgifter som du lämnar till oss för att kunna genomföra avtalet och behandla dina frågor enligt art. 6 (1) 1 b i dataskyddsförordningen. I den utsträckning du har lämnat ditt samtycke enligt art. 6 (1) 1 a i dataskyddsförordningen genom att skapa ditt kundkonto, använder vi dina uppgifter för ändamålet att öppna kundkontot. När avtalet har slutförts eller ditt kundkonto raderas kommer all vidare behandling av dina personuppgifter att begränsas och dina personuppgifter kommer att raderas när den lagringstid som är tillämplig enligt relevanta regler har löpt ut, såvida du inte uttryckligen samtycker till vidare användning av dina personuppgifter eller vi förbehåller oss rätten att ytterligare använda dina personuppgifter i den omfattning och på det sätt som lagen tillåter, som vi informerar dig om i detta meddelande. Ditt kundkonto kan raderas när som helst. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande via kontaktalternativet som anges nedan eller använda den relevanta funktionen som finns på kundkontot.


3. Överföring av uppgifter

Vi lämnar ut dina uppgifter till fraktbolaget i den omfattning som krävs för leverans av beställda varor enligt art. 6 (1) 1 b i dataskyddsförordningen. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du har valt under beställningsprocessen lämnar vi ut de betalningsuppgifter som har samlats in för orderbehandling till den bank som har valts för att hantera betalningen och, i förekommande fall, till betaltjänstleverantören på uppdrag av oss eller till den valda betaltjänsten. Vissa av dessa uppgifter samlas in av de utvalda betaltjänstleverantörerna själva om du öppnar ett konto hos dem. Vid sådana tillfällen måste du under beställningsprocessen registrera dig hos din betaltjänstleverantör med hjälp av dina åtkomstuppgifter. I detta avseende gäller den berörda betaltjänstleverantörens sekretessmeddelande.

Utlämnande av uppgifter till ett fraktbolag

Om du, när eller efter att du har gjort din beställning, har gett ditt uttryckliga samtycke till att vi gör det, lämnar vi ut din e-postadress och ditt telefonnummer till det valda fraktbolaget baserat på detta samtycke, enligt art. 6 (1) 1 a i dataskyddsförordningen, för att ge fraktbolaget möjlighet att kontakta dig för att underrätta dig om leveransen eller komma överens med dig om detaljerna kring leveransen.

Du kan återkalla ditt medgivande när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller genom att direkt meddela fraktbolaget på den kontaktadress som anges nedan. När du har återkallat ditt medgivande kommer vi att radera de uppgifter som lämnats ut för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen samtycker till fortsatt användning av dina personuppgifter eller vi förbehåller oss rätten att ytterligare använda dina personuppgifter i den omfattning och på det sätt som lagen tillåter, som vi informerar dig om i detta meddelande.

DHL Express Germany GmbH
Heinrich-Brüning-Straße 5
53113 Bonn
Tyskland

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Tyskland

Kühne + Nagel (AG & Co.) KG
Großer Grasbrook 11-13
20457 Hamburg
Tyskland

FedEx Express Germany GmbH
Langer Kornweg 34 k
65451 Kelsterbach
Tyskland

Utlämnande av uppgifter till en betaltjänstleverantör

För behandling av betalningar (med undantag för betalningsmetoden PayPal) lämnar vi ut de uppgifter du tillhandahåller under beställningsprocessen i enlighet med art. 6 (1) 1 b i dataskyddsförordningen till betaltjänstleverantören Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna. Din IP-adress kommer att lagras av Adyen. Överföringen av betalningsuppgifter krypteras.

Med betalningsmetoden PayPal hanteras betalningen av PayPal (Europe) S.à r.l. et CIE, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. För mer information om PayPals sekretesspolicy kan du besöka betaltjänstleverantörens sekretesspolicy: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=sv_SE

Dataöverföring till inkassoföretag

För att fullgöra avtalet enligt art. 6 (1) 1 b i dataskyddsförordningen, vidarebefordrar vi dina uppgifter till ett auktoriserat inkassoföretag om vår fordran inte har reglerats trots en föregående påminnelse. I detta fall kommer fordran att inkasseras direkt av inkassoföretaget. Dessutom tjänar överföringen av uppgifter till att skydda våra berättigade intressen rörande effektivt fastställande av eller verkställighet av vårt betalningsanspråk i enlighet med art. 6 (1) 1 f i dataskyddsförordningen som har företräde i intresseavvägningsprocessen.


4. Nyhetsbrev via e-post

E-postannonsering vid prenumeration på nyhetsbrev

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att skicka dig vårt e-nyhetsbrev baserat på ditt samtycke enligt art. 6 (1) 1 a dataskyddsförordningen, med hjälp av de uppgifter som krävs eller som lämnas separat av dig för detta ändamål.

Du kan när som helst avbryta prenumerationen på nyhetsbrevet. För detta ändamål kan du antingen skicka ett meddelande till kontaktalternativet som anges nedan eller använda avregistreringsfunktionen som finns i nyhetsbrevet. Om du väljer att inte längre prenumerera kommer vi att radera din e-postadress, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina personuppgifter eller vi förbehåller oss rätten att ytterligare använda dina personuppgifter i den omfattning och på det sätt som lagen tillåter, som vi informerar dig om i detta meddelande.

Nyhetsbrevet skickas till dig av vår tjänsteleverantör som behandlar uppgifter för vår räkning och till vilken vi lämnar ut din e-postadress. Tjänsteleverantören är baserad i en EU- eller EES-medlemsstat.


5. Cookies och webbanalys

För att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och göra det möjligt för dig att använda vissa funktioner för att visa lämpliga produkter eller genomföra marknadsundersökningar, använder vissa sidor på denna webbplats så kallade cookies. Detta har som ändamål att skydda våra berättigade intressen rörande optimal presentation av vårt erbjudande enligt art. 6 (1) 1 f i dataskyddsförordningen som har företräde i intresseavvägningprocessen. En cookie är en liten textfil som lagras automatiskt på din enhet. Några av de cookies vi använder tas bort när du stänger webbläsarsessionen, dvs. när du stänger webbläsaren (sessionscookies). Andra cookies lagras i din användarenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare när du besöker oss igen (permanenta cookies). För att kontrollera lagringstiden för cookies kan du använda översiktsfunktionen i cookie-inställningarna i din webbläsare. Du kan konfigurera din webbläsare så att den meddelar dig när en sida använder cookies och från fall till fall avgöra om du vill acceptera eller avvisa cookies på en viss webbplats eller i allmänhet. Varje webbläsare har sin egen policy för att hantera cookie-inställningar. Webbläsarens policy beskrivs i Hjälp-menyn i varje webbläsare och där kan du läsa om hur du ändrar dina cookie-inställningar. För att ta reda på hur du ändrar inställningarna i din webbläsare, se länkarna nedan:


Observera att inaktivering av cookies kan begränsa din tillgång till vissa funktioner på vår webbplats.

Använda Google Analytics för webbanalys

I webbplatsanalytiska syften använder denna webbplats Google Analytics. Google Analytics är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som bildats och drivs enligt irländsk lag med sitt säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.se). Detta har som ändamål att skydda våra berättigade intressen rörande optimal presentation av vårt erbjudande enligt art. 6 (1) 1 f i dataskyddsförordningen som har företräde i intresseavvägningprocessen. Google Analytics använder metoder, t.ex. cookies, som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som automatiskt samlas in av cookies om ditt bruk av denna webbplats kommer som regel att överföras till och lagras på en Google-server i USA. IP-anonymisering, som är aktiverat på denna webbplats, kommer dock att förkorta IP-adressen innan den skickas vidare inom EU:s medlemsstater eller till andra parter i EES-området. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. I allmänhet kopplar Google inte ihop den anonymiserade IP-adressen, som överförs från din webbläsare via Google Analytics, med några övriga uppgifter som Google innehar. När vi slutar att använda webbanalys med Google Analytics kommer datan som vi har samlat in i detta sammanhang att raderas.

När information överförs till och lagras av Google på servrar som finns i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Du kan se det aktuella certifikatet här. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare erkänt enheter som är certifierade enligt Privacy Shield, eftersom de garanterar en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Du kan förhindra att data som genereras av cookies och är kopplade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) registreras och behandlas av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som finns tillgänglig via följande länk https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Som alternativ till webbläsarens plugin kan du klicka på den här länken för att förhindra Google Analytics från att registrera dina personuppgifter på den här webbplatsen i framtiden. I den här processen kommer en opt-out-cookie att lagras på din användarenhet. Om du rensar dina cookies måste du klicka på länken igen.

Google Ads konverteringsspårning
Google Ads konverteringsspårning är en tjänst som drivs av Google. Om du klickar på annonser som har placerats ut av Google, placeras en cookie på din dator för konverteringsspårning. Dessa cookies har begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och kan därför inte användas för att identifiera individer. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan vi och Google notera att du har klickat på annonsen och vidarebefordrades till den här sidan. Detta har som ändamål att skydda våra berättigade intressen rörande optimal presentation av vårt erbjudande enligt art. 6 (1) 1 f i dataskyddsförordningen som har företräde i intresseavvägningsprocessen. Varje Google Ads-kund får en separat cookie. Därför är det inte möjligt att spåra cookies relaterade till Google Ads-kundernas webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konverteringscookien används för att ta fram statistik över konverteringsfrekvensen. Det här medför att vi kan ta reda på det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och vidarebefordrades till en sida utrustad med en tagg för konverteringsspårning. De får dock inte någon information som kan användas för att identifiera användare personligen. När vi har slutat att använda konverteringsspårning med Google Ads kommer de data som vi har samlat in i detta sammanhang att raderas.

Google Ads är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som bildats och drivs enligt irländsk lag med sitt säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.se). När information överförs till och lagras av Google på servrar som finns i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Du kan se det aktuella certifikatet här. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare erkänt enheter som är certifierade enligt Privacy Shield, eftersom de garanterar en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Du kan inaktivera anpassad annonsering via den här länken. Dessutom kan du få information om inställningen av cookies från Digital Advertising Alliance och anpassa inställningarna i din webbläsare enligt denna. Du hittar mer information samt Googles sekretesspolicy på: https://policies.google.com/privacy?hl=sv


6. Annonsering i marknadsföringssyfte

Remarketing med Google Ads

Vi använder Google Ads för att annonsera vår webbplats i Googles sökresultat och på webbplatser från tredje part. För detta ändamål placeras Googles så kallade remarketing cookie i din webbläsare när du besöker vår webbplats, vilket möjliggör för automatisk visning av intressebaserad annonsering med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och information om dina besök på webbplatsen. Detta har som ändamål att skydda våra berättigade intressen rörande optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art. 6 (1) 1 f i dataskyddsförordningen som har företräde i intresseavvägningsprocessen. När vi slutar att använda remarketing med Google Ads kommer datan som vi har samlat in i detta sammanhang att raderas.

All databehandling utöver detta sker endast om du har tillåtit Google att koppla din webb- och apphistorik till ditt Google-konto och använda information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du ser på nätet. Om du då besöker vår webbplats samtidigt som du är inloggad på Google kommer Google att använda dina personuppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing på olika enheter. Google kommer för detta ändamål att tillfälligt koppla dina personuppgifter till Google Analytics-data för att skapa målgrupper.

Google Ads är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som bildats och drivs enligt irländsk lag med sitt säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.se). När information överförs till och lagras av Google på servrar som finns i USA, är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Du kan se det aktuella certifikatet här. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare erkänt enheter som är certifierade enligt Privacy Shield, eftersom de garanterar en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Du kan inaktivera remarketing-cookien via den här länken. Dessutom kan du få information om inställningen av cookies från Digital Advertising Alliance och anpassa inställningarna i din webbläsare enligt denna.

Remarketing med Microsoft Advertising

Vi använder Microsoft Advertising för att annonsera vår webbplats i Bings, Yahoos och MSN:s sökresultat och på webbplatser från tredje part. När du besöker vår webbplats placeras en cookie ut automatiskt som automatiskt använder ett pseudonymt cookie-ID och möjliggör intressebaserad annonsering som baseras på de sidor som du besöker. Detta har som ändamål att skydda våra berättigade intressen rörande optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art. 6 (1) 1 f i dataskyddsförordningen som har företräde i intresseavvägningsprocessen. När vi har slutat att använda remarketing med Microsoft Advertising kommer de data som vi har samlat in i detta sammanhang att raderas.

Microsoft Advertising är ett erbjudande från Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (www.microsoft.com). Microsoft Corporation har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare inrättat en adekvat nivå av uppgiftsskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan inaktivera remarketing-cookien via den här länken. Du kan också kontakta Digital Advertising Alliance för att ta reda på hur man placerar ut cookies och gör relevanta inställningar.

Remarketing med Facebook Ads

Vår webbplats använder remarketing-funktionen ”Anpassade målgrupper” från Facebook. Syftet med den här funktionen är att förse besökaren på webbplatsen med annonser som han eller hon är intresserad av i det sociala nätverket Facebook. Vi har implementerat Facebooks remarketing-tagg på vår webbplats för detta ändamål. Den här taggen konfigurerar en direkt anslutning till Facebooks servrar när du besöker vår webbplats. Detta informerar Facebook-servern om vilken av våra webbsidor som du har besökt. Facebook kopplar den här informationen till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du besöker det sociala nätverket Facebook visas därefter personliga, intresserelaterade Facebook-annonser. Detta har som ändamål att skydda våra berättigade intressen rörande optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art. 6 (1) 1 f i dataskyddsförordningen som har företräde i intresseavvägningsprocessen.

Facebook Ads är ett erbjudande från Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (www.facebook.com). Facebook Inc. har sitt huvudkontor i USA och är certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här. Som ett resultat av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare inrättat en adekvat nivå av uppgiftsskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan inaktivera remarketing-funktionen ”Anpassade målgrupper” här. Du hittar mer detaljerad information om Facebooks insamling och användning av uppgifter och dina associerade rättigheter och alternativ för att skydda din integritet i Facebooks sekretesspolicy: https://sv-se.facebook.com/about/privacy/

Remarketing med Twitter Ads
Vår webbplats använder remarketing-funktionen från Twitter. Syftet med den här funktionen är att förse besökaren på webbplatsen med annonser som han eller hon är intresserad av i det sociala nätverket Twitter. Vi har implementerat Twitters remarketing-tagg på vår webbplats för detta ändamål. Den här taggen konfigurerar en direkt anslutning till Twitters servrar när du besöker vår webbplats. Detta informerar Twitter-servern om vilken av våra webbsidor som du har besökt. Twitter kopplar den här informationen till ditt personliga Twitter-användarkonto. När du besöker det sociala nätverket Twitter visas därefter personliga, intresserelaterade Twitter-annonser. Detta har som ändamål att skydda våra berättigade intressen rörande optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art. 6 (1) 1 f i dataskyddsförordningen som har företräde i intresseavvägningsprocessen.
Twitter Ads är ett erbjudande från Twitter International Company, är ett irländskt företag med säte i One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland (www.twitter.com). När information överförs till och lagras av Twitter på servrar som finns i USA, är det amerikanska företaget Twitter Inc. certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Du kan se det aktuella certifikatet här. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare erkänt enheter som är certifierade enligt Privacy Shield, eftersom de garanterar en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Du kan inaktivera remarketing-funktionen här. Du hittar mer detaljerad information om Twitters insamling och användning av uppgifter och dina associerade rättigheter och alternativ för att skydda din integritet i Twitters sekretesspolicy: https://twitter.com/en/privacy

Remarketing med Pinterest Ads
Vår webbplats använder remarketing-funktionen från Pinterest. Syftet med den här funktionen är att förse besökaren på webbplatsen med annonser som han eller hon är intresserad av i det sociala nätverket Pinterest. Vi har implementerat Pinterests remarketing-tagg på vår webbplats för detta ändamål. Den här taggen konfigurerar en direkt anslutning till Pinterests servrar när du besöker vår webbplats. Detta informerar Pinterest-servern om vilken av våra webbsidor som du har besökt. Pinterest kopplar den här informationen till ditt personliga Pinterest-användarkonto. När du besöker det sociala nätverket Pinterest visas därefter personliga, intresserelaterade Pinterest-annonser. Detta har som ändamål att skydda våra berättigade intressen rörande optimal marknadsföring av vår webbplats enligt art. 6 (1) 1 f i dataskyddsförordningen som har företräde i intresseavvägningsprocessen.

Pinterest Ads är ett erbjudande från Pinterest Europe Ltd., ett irländskt företag med säte i Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland (www.pinterest.se). När information överförs till och lagras av Pinterest på servrar som finns i USA, är det amerikanska företaget Pinterest Inc. certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Du kan se det aktuella certifikatet här. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare erkänt enheter som är certifierade enligt Privacy Shield, eftersom de garanterar en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Du kan inaktivera remarketing-funktionen här. Du hittar mer detaljerad information om Pinterests insamling och användning av uppgifter och dina associerade rättigheter och alternativ för att skydda din integritet i Pinterests sekretesspolicy: https://policy.pinterest.com/sv/privacy-policy

Vår närvaro online på Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest och XING

Vår närvaro på sociala nätverk och plattformar bidrar till en bättre och aktiv kommunikation med våra kunder och intressenter. Ändamålet med närvaron är att informera om våra produkter och aktuella specialerbjudanden.

När du besöker våra webbplatser på sociala medier kan dina data automatiskt samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål. Så kallade användningsprofiler skapas från dessa data med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser i och utanför de plattformar som förmodligen motsvarar dina intressen. För detta ändamål används cookies vanligtvis på din terminal. Besökarens beteende och användarnas intressen lagras i dessa cookies. Detta har som ändamål, att enligt art. 6 (1) 1 f i dataskyddsförordningen, skydda våra berättigade intressen rörande optimal presentation av vårt erbjudande och effektiv kommunikation med kunder och intressenter som har företräde i intresseavvägningprocessen. Om du blir ombedd av respektive sociala mediers plattformsoperatörer att lämna ditt samtycke till databehandling, t. ex. via en kryssruta, är den rättsliga grunden för databehandlingen art. 6 (1) 1 f i dataskyddsförordningen.

Om de ovan nämnda sociala medieplattformarna har sitt huvudkontor i USA gäller följande: Europeiska kommissionen har antagit ett beslut om ändamålsenlighet för USA. Detta går tillbaka till EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat för respektive företag kan ses här.

Detaljerad information om hur leverantörerna behandlar och använder uppgifterna på sina sidor samt kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, särskilt alternativ för att avstå, finns i leverantörernas dataskyddsinformation som du hittar länkar till längre ner. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.


Möjlighet att invända (opt-out):


7. Skicka påminnelser om omdöme via e-post

Påminnelse om omdöme från Google Customer Kundrecensioner

Om du, när eller efter att du har gjort din beställning, har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att göra detta enligt art. 6 (1) 1 a i dataskyddsförordningen, kommer vi att lämna ut din e-postadress till Google Ireland Limited, ett företag som bildats och drivs enligt irländsk lag med säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.se), som en del av Google Customer Kundrecensioner-programmet, så att de kan skicka dig en påminnelse via e-post om att lämna omdöme.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som anges nedan eller direkt till Google.


8. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter enligt:

 • art. 15 i dataskyddsförordningen: rätten att få information om dina personuppgifter som vi behandlar, i den omfattning som beskrivs däri,
 • art. 16 i dataskyddsförordningen: rätten att omedelbart begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller komplettering av personuppgifter som lagras av oss,
 • art. 17 i dataskyddsförordningen: rätten att begära radering av dina personuppgifter som lagras hos oss, såvida inte ytterligare behandling krävs
  • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,
  • eller fullgöra en rättslig förpliktelse,
  • av hänsyn till det allmänna intresset eller
  • för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk,
 • art. 18 i dataskyddsförordningen: rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i den utsträckning
  • uppgifternas riktighet bestrids av dig,
  • behandlingen är olaglig, men du vägrar att radera dem,
  • då vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  • du har lämnat in en invändning mot behandlingen i enlighet med art. 21 i dataskyddsförordningen,
 • art. 20 i dataskyddsförordningen: rätten att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att det överförs till en annan personuppgiftsansvarig,
 • art. 77 i dataskyddsförordningen: rätten att klaga hos en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga vistelseort eller arbetsplats eller på ditt företags huvudkontor.

Om du har några frågor om hur vi samlar in, behandlar eller använder dina personuppgifter, eller vill fråga om, korrigera, begränsa eller radera dina uppgifter, eller återkalla eventuella samtycken som du har lämnat, eller välja bort någon särskild användning av uppgifterna, ber vi dig kontakta oss direkt med hjälp av kontaktuppgifterna som anges på vår webbplats.

Personuppgiftsombud:
Mein-Datenschutzbeauftragter.de
Philipp Herold
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck
Tyskland
dataskydd@posterlounge.se

Rätt att invända

Om vi behandlar personuppgifter i enlighet med beskrivningen ovan i syfte att skydda våra berättigade intressen som äger företräde i intresseavvägningprocessen, kan du invända mot sådan personuppgiftsbehandling med framtida effekt. Om dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring kan du utöva denna rätt när som helst enligt beskrivningen ovan. Om dina uppgifter behandlas för andra ändamål har du endast rätt att invända av skäl som är kopplade till din specifika situation.

När du har utnyttjat din rätt att invända kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål, såvida vi inte kan påvisa övertygande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller för etablering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Detta gäller inte för behandling av personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte. I sådana fall kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.