Posterlounge   Hjälp   Upphovsrätt

Upphovsrätt

Varumärket Posterlounge®

Posterlounge® är ett registrerat varumärke:

Användarvillkor

Allt innehåll är upphovsrättsskyddat. Observera att all användning av bilder, texter eller delar därav i publikationer som är tryckta eller ligger online kräver föregående skriftligt medgivande från Posterlounge.

Allt innehåll är endast avsett för privat bruk. Ytterligare kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk, i synnerhet lagring i databaser, publicering, mångfaldigande eller annan användning för affärsändamål, samt vidarebefordran till tredje part (även delar av eller i ändrad form) utan föregående medgivande från upphovsrättshållaren är förbjuden. Författarna som nämns i källhänvisningarna är ansvariga för respektive innehåll. Användningen av registrerade varumärken eller märkesnamn, i synnerhet inom produktbeskrivningarna för vår shoppingavdelning, innebär ett erkännande av deras respektive ägares rättigheter. Användning av automatiserade mekanismer (sökmotorer, robotar, sökrobotar) för att t.ex. samla in data för produkt- eller prisjämförelseverktyg, samt djuplänkning till specifika produkter eller innehåll, är föremål för auktorisation.