Posterlounge   Hjälp   Köpvillkor

Allmänna villkor


1. Omfattning

Följande regler och villkor gäller för alla beställningar som görs via vår webbshop.

Dessa allmänna villkor gäller också för företagskunder och framtida affärsrelationer utan att vi behöver hänvisa till dem igen. Om vi inte uttryckligen godkänner motsatsen betraktar vi inte eventuella motstridiga villkor eller kompletterande villkor som tillämpas av andra företag som giltiga.


2. Avtalspartner, bildande av avtal

Köpeavtalet ingås med POSTERLOUNGE GmbH.

Visning av produkter inom nätbutiken utgör ett bindande erbjudande från vår sida att ingå ett avtal om försändelserna. Du får fritt placera våra produkter i din varukorg och ändra dina uppgifter innan du skickar en bindande beställning. Möjligheterna att ändra beställningen förklaras under beställningsprocessen. Avtalet träder i kraft när du klickar på beställningsknappen som bekräftar att du accepterar vårt erbjudande gällande varorna i din varukorg. När du har skickat din beställning får du omedelbart en bekräftelse via e-post.


3. Avtalets språk, sparande av avtalstext

Språket för avtalets ingående är svenska.

Vi sparar avtalstexten och vidarebefordrar beställningsuppgifterna och våra regler och villkor till dig via e-post. Du kan också se och ladda ned våra regler och villkor från vår hemsida när som helst. Dina tidigare beställningar kan du se via vårt inloggningsområde för kunder.


4. Leveransvillkor

I tillägg till de angivna produktpriserna tillkommer leveranskostnader. Närmare information om vilka leveranskostnader som uppstår hittar du på produktsidan.
Vi skickar alltid varorna. Det är inte möjligt att hämta beställningen själv.

Leverans av större varor sker via spedition med lastbil och leveransen sker då till trottoar eller tomtgräns, d.v.s. till den närmast liggande trottoarkanten, så länge inget annat uttryckligen kommits överens om med transportören.

Vi levererar inom Sverige. Information om eventuella leveransbegränsningar för större varor finns i hjälpavsnittet i vår webbshop under rubriken ”Leverans”.


5. Priser och betalning

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK).

Följande betalningsmetoder är som standard tillgängliga i vår webbshop. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de erbjudna betalsätten beroende på beställningsvärde, användarenhet eller andra sakliga kriterier som exempelvis om du är privat- eller företagskund.

PayPal
Efter att ordern har lagts kommer du att vidarebefordras till PayPals hemsida. För att betala fakturabeloppet via PayPal måste du först vara registrerad där, identifiera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningen till oss. Efter att du har skickat in din beställning ber vi PayPal initiera betalningstransaktionen. Ytterligare information får du under beställningsprocessen. Direkt därefter utförs betalningstransaktionen automatiskt av PayPal.

Kreditkort
När du väljer att betala via kreditkort skickar du dina kreditkortsuppgifter till oss. När vi, direkt efter beställningen, identifierat dig som den lagliga kortinnehavaren kommer vi att be ditt kreditkortsföretag att genomföra betalningen. Transaktionen utförs automatiskt av kreditkortsföretaget och debiteras till ditt kort.

Klarna faktura
När du väljer betalsättet faktura via Klarna får du hem beställningen först och har möjlighet att betala inom 14 dagar. De fullständiga användarvillkoren för betalsättet fakturabetalning via Klarna hittar du här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/invoice_tc

Klarna konto
Via finansieringsservicen Klarna har du möjlighet att dela upp ditt köp och kan delbetala beloppet månadsvis. Det lägsta belopp du kan betala är 1/24 av fakturabeloppet, dock minst 50 kr per månad. Mer information om Klarnas delbetalningsalternativ och Klarnas Allmänna villkor samt Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation hittar du här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/account

Direktbetalning via bank
Om din bank stöder betalningar via Trustly kan du välja betalsättet direktbetalning via bank i kassan. Efter att du valt din bank och genomfört beställningen skickas du vidare till inloggningssidan av din internetbank för att slutföra betalningen. För att kunna slutföra betalningen behöver du ha tillgång till din bankdosa eller Mobilt BankID. Beloppet dras direkt från ditt konto efter att du godkänt transaktionen.


6. Bibehållande av ägarskap

Varan förblir vår egendom tills full betalning sker.

För företagskunder gäller därutöver följande: Vi behåller äganderätten av varorna tills alla fordringar som hör samman med affärsrelationen i fråga har reglerats.


7. Frivillig returperiod i 100 dagar efter varumottagande

För privatkunder gäller följande: Utöver lagstadgad ångerrätt (se Ångerrätt) ger vi dig också en frivillig returperiod på 100 dagar efter mottagandet av varorna. Med denna returpolicy kan du frånträda avtalet om den lagstadgade 14-dagarsperioden genom att skicka tillbaka varorna till adressen nedan inom 100 dagar efter mottagandet av varorna (med början av den dag du tar emot varorna). För att tidsfristen ska beaktas räcker det att varorna skickas i rätt tid. En förutsättning för att få använda din frivilliga returrätt är dock att varorna returneras i ett fullständigt och oskadat skick.

Vänligen skicka tillbaka varorna till:

POSTERLOUNGE GmbH, Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Tyskland

Din lagstadgade rätt att ångra avtalet påverkas inte av den frivilliga returpolicyn. Innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut gäller uteslutande de rättsliga villkoren i ångerrättspolicyn. Vår policy för frivillig retur begränsar inte heller dina lagstadgade garantirättigheter.


8. Skador vid leverans

För privatkunder gäller följande:
Om varorna levereras med uppenbara skador som orsakats under leveransen, vänligen rapportera felet till transportören och meddela oss utan dröjsmål. Underlåtenhet att lämna in ett klagomål eller att ta kontakt påverkar inte på något sätt dina lagliga rättigheter eller genomdrivandet av sådana rättigheter, särskilt inte dina garantirättigheter. Genom att göra detta hjälper du oss dock med våra egna anspråk mot fraktbolaget och transportförsäkringsgivaren.

För företagskunder gäller följande:
Risken för oavsiktlig förlust av eller skada av varorna överförs till dig när vi har överlämnat varan till speditören, transportföretaget eller en annan underleverantör för transport till angiven person eller angivet företag. ”Kaufleute” (näringsidkare) enligt definitionen i den tyska handelslagen (HGB) omfattas av de kontroll- och meddelandekrav som är fastlagda i HGB § 377: Köparen måste undersöka varorna omedelbart efter att de har levererats av försäljaren i den mån det är praktiskt genomförbart inom ramen för den ordinarie affärsverksamheten och måste, om defekter upptäcks, omedelbart informera försäljaren om detta. Om du inte följer anvisningarna i denna lag anses varorna ha godkänts förutsatt att defekten inte var möjlig att upptäcka vid kontrollen. Detta gäller inte om en defekt avsiktligt har dolts av oss.


9. Skyldigheter och garantier

Om ingenting annat uttryckligen har avtalats, skall avtalet följa den gällande lagen vid defekter.

Vi har en juridisk skyldighet att leverera produkter som är i överensstämmelse med detta avtal.

För privatpersoner gäller lagstadgade garantiregler i det land där personen är bosatt.

För företagskunder är tidsfristen för att begära ersättning för defekter ett år från det att risken överförs. Den lagstadgade tidsfristen för regresskrav enligt § 445a BGB (den tyska civillagen) påverkas inte.

När det gäller företagskunder är det endast vår egen information och tillverkarens produktbeskrivningar, som har inkluderats i kontraktet, som skall betraktas som det avtalade vad gäller varornas kvalitet. Vi ansvarar inte för offentliga uttalanden från tillverkaren eller andra marknadsföringspåståenden.

Om en levererad vara är defekt kan vi, i förhållande till företagskunder, efter eget gottfinnande välja om vi vill kompensera varan genom att åtgärda felet (reparation) eller tillhandahålla en icke-defekt vara (ersättningsprodukt).

Ovan nämnda restriktioner och förkortade tidsfrister gäller inte ersättningskrav för skador som har orsakats av oss eller våra juridiska företrädare eller ombud i följande fall:
  • dödsfall, fysiska skador eller försämrad hälsa,
  • avsiktlig eller grov vårdslöshet samt bedrägeri,
  • brott mot väsentliga avtalsskyldigheter vars fullgörande är en förutsättning för att avtalet överhuvudtaget ska anses vara tillämpat och som avtalsparterna generellt kan förlita sig på och förutsätta har fullgjorts,
  • skada inom ramen för ett garantiåtagande, om ett sådant har avtalats.

Information om eventuella ytterligare garantier och de exakta villkor som gäller för dem hittar du vid produkten eller på specifika informationssidor i webbutiken, om tillämpligt.

När du utnyttjar dina garantirättigheter och vi anser att vi behöver få tillbaka varorna för att kunna bedöma ditt klagomål måste du skicka tillbaka varorna på egen bekostnad till den adress som anges under i hjälpavsnittet i vår webbshop under rubriken ”Företagsinformation”. Vi strävar efter att besvara alla klagomål omedelbart, dock senast 14 dagar efter mottagandet.

Vår kundtjänst är tillgänglig på arbetsdagar mellan klockan 10.00–16.00 under telefonnummer +49 341 – 33 97 59 00 eller support@posterlounge.se.


10. Ansvar

Vi kommer alltid att vara helt och fullständigt ansvariga för skador som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller agenter
  • för dödsfall, fysiska skador eller hälsomässiga skador,
  • för avsiktlig eller grov vårdslöshet,
  • för garantiåtaganden, om sådana avtalats,
  • gentemot privatkunder.

Bortsett från dessa tillfällen är vårt civilrättsliga ansvar begränsat till de direkta skador som kan förutses vid tidpunkten då avtalet ingicks.


11. Tvistlösning online

Tvistlösning online enligt art. 14 (1) Förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online som kan hittas på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett tvistlösningsorgan.


12. Slutbestämmelser

För företagskunder gäller tysk lag med undantag för FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor.

Om du är en ”Kaufmann” (näringsidkare) enligt definitionen i den tyska handelslagen (HGB), en offentligrättslig juridisk person eller en särskild offentligrättslig fond ska alla eventuella tvister som uppstår med anledning av avtalsförhållandet mellan oss och dig lösas i det lagstiftningsområde där vårt säte är beläget.

Leipzig, 01/01/2020