Allmänna villkor


1. Omfattning

1.1. Följande regler och villkor gäller för alla beställningar som görs via vår webbshop www.posterlounge.se.

1.2. Regler och villkor som avviker från dessa regler och villkor ska inte erkännas om vi inte uttryckligen bekräftar deras giltighet skriftligen.


2. Avtalspartner, bildande av avtal

2.1. Köpeavtalet ingås med POSTERLOUNGE GmbH.

2.2. Visning av produkter inom nätbutiken utgör ett bindande erbjudande från vår sida att ingå ett avtal om försändelserna. Du får fritt placera våra produkter i din varukorg och ändra dina uppgifter innan du skickar en bindande beställning. Möjligheterna att ändra beställningen förklaras under beställningsprocessen. Avtalet träder i kraft när du klickar på beställningsknappen som bekräftar att du accepterar vårt erbjudande gällande varorna i din varukorg.

2.3. När du har skickat din beställning får du omedelbart en bekräftelse via e-post.


3. Avtalets språk, sparande av avtalstext

3.1. Språket för avtalets ingående är svenska.

3.2. Vi sparar avtalstexten och vidarebefordrar beställningsuppgifterna och våra regler och villkor till dig via e-post. Du kan också se och ladda ned våra regler och villkor från vår hemsida när som helst. Dina tidigare beställningar kan du se via vårt inloggningsområde för kunder.


4. Leveransvillkor

4.1. I tillägg till de angivna produktpriserna tillkommer leveranskostnader. Närmare information om vilka leveranskostnader som uppstår hittar du på produktsidan.

4.2. Vi skickar alltid varorna. Kunden kan inte hämta beställningen själv.

4.3. Leverans via spedition sker med lastbil och leveransen sker då till trottoar eller tomtgräns, d.v.s. till den närmast liggande trottoarkanten, så länge inget annat uttryckligen kommits överens om med transportören.


5. Betalning

5.1. Följande betalningsmetoder är som standard tillgängliga i vår webbshop. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de erbjudna betalsätten beroende på beställningsvärde, användarenhet eller andra sakliga kriterier som exempelvis om du är privat- eller företagskund.

PayPal
Efter att ordern har lagts kommer du att vidarebefordras till PayPals hemsida. För att betala fakturabeloppet via PayPal måste du först vara registrerad där, identifiera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningen till oss. Efter att du har skickat in din beställning ber vi PayPal initiera betalningstransaktionen. Ytterligare information får du under beställningsprocessen. Direkt därefter utförs betalningstransaktionen automatiskt av PayPal.

Kreditkort
När du väljer att betala via kreditkort skickar du dina kreditkortsuppgifter till oss. När vi, direkt efter beställningen, identifierat dig som den lagliga kortinnehavaren kommer vi att be ditt kreditkortsföretag att genomföra betalningen. Transaktionen utförs automatiskt av kreditkortsföretaget och debiteras till ditt kort.

Klarna faktura
När du väljer betalsättet faktura via Klarna får du hem beställningen först och har möjlighet att betala inom 14 dagar. De fullständiga användarvillkoren för betalsättet fakturabetalning via Klarna hittar du här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/invoice_tc

Klarna konto
Via finansieringsservicen Klarna har du möjlighet att dela upp ditt köp och kan delbetala beloppet månadsvis. Det lägsta belopp du kan betala är 1/24 av fakturabeloppet, dock minst 50 kr per månad. Mer information om Klarnas delbetalningsalternativ och Klarnas Allmänna villkor samt Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation hittar du här: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/account

Direktbetalning via bank
Har du ett konto hos Länsförsäkringar, Sparbanken, Handelsbanken, Nordea, SEB, Skandiabanken eller Swedbank kan du välja att betala direktbetalning via bank. När du väljer betalsättet direktbetalning via bank skickas du automatiskt vidare till Entercash. För att kunna genomföra betalningen behöver du ha tillgång till din bankdosa eller Mobilt BankID. Beloppet dras direkt från ditt konto efter att du godkänt transaktionen.

5.2. Retentionsrätt får endast utövas om de härrör från samma avtalsförhållande.


6. Bibehållande av ägarskap

Varan förblir vår egendom tills full betalning sker.


7. Frivillig returperiod i 30 dagar efter varumottagande

7.1. Utöver lagstadgad ångerrätt (se Ångerrätt) ger vi dig också en frivillig returperiod på 30 dagar efter mottagandet av varorna. Med denna returpolicy kan du frånträda avtalet om den lagstadgade 14-dagarsperioden genom att skicka tillbaka varorna till adressen nedan inom 30 dagar efter mottagandet av varorna (med början den dag varorna tas emot). För att tidsfristen ska beaktas räcker det att varorna skickas i rätt tid. En förutsättning för att få använda din frivilliga returrätt är dock att varorna returneras i ett fullständigt och oskadat skick. Vänligen skicka tillbaka varorna till:
POSTERLOUNGE GmbH, Mommsenstraße 6, 04329 Leipzig, Tyskland

7.2. Din lagstadgade rätt att ångra avtalet påverkas inte av den frivilliga returpolicyn. Innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut gäller uteslutande de rättsliga villkoren i ångerrättspolicyn. Vår policy för frivillig retur begränsar inte heller dina lagstadgade garantirättigheter.


8. Skador vid leverans

Om varorna levereras med uppenbara skador som orsakats under leveransen, vänligen rapportera felet till transportören och meddela oss utan dröjsmål. Underlåtenhet att lämna in ett klagomål eller att ta kontakt påverkar inte på något sätt dina lagliga rättigheter eller genomdrivandet av sådana rättigheter, särskilt inte dina garantirättigheter. Men genom att göra detta hjälper du oss med våra egna anspråk mot fraktbolaget och transportförsäkringsgivaren.


9. Skyldigheter och garantier

9.1. Vi har en juridisk skyldighet att leverera produkter som är i överensstämmelse med detta avtal. Lagstadgade garantirättigheter gäller.

9.2. Information om eventuella ytterligare garantier och de exakta villkor som gäller för dem hittar du vid produkten eller på specifika informationssidor i webbutiken, om tillämpligt.
Vår kundtjänst är tillgänglig på arbetsdagar mellan klockan 10.00–16.00 under telefonnummer +49 341 – 33 97 59 00 eller support@posterlounge.se.


10. Ansvar

10.1. Vi kommer alltid att vara helt och fullständigt ansvariga för skador som orsakats av oss, våra juridiska ombud eller agenter
  • för dödsfall, fysiska skador eller hälsomässiga skador,
  • för avsiktlig eller grov vårdslöshet,
  • för garantiåtaganden, om sådana avtalats,
  • i den mån som tillämpningsområdet för konsumenträttsakten 2015 gäller,
  • i förhållande till alla typer av ansvar, inklusive eventuella överträdelser vid försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster, som inte enligt tillämplig lag kan uteslutas eller begränsas.

10.2. Vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande gör det möjligt att på ett korrekt sätt uppfylla avtalet och som avtalsparterna i allmänhet kan lita på efterlevs, på grund av någon vårdslöshet från oss, våra rättsliga ombud eller agenter, är ansvarsbeloppet begränsat till de förutsebara skador som kan förväntas uppstå vid tidpunkten då avtalet uppfylldes.

10.3. I alla andra situationer är skadeståndskrav uteslutna.


11. Tvistlösning online

Tvistlösning online enligt art. 14 (1) Förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online som kan hittas på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett tvistlösningsorgan.

Leipzig, 06/05/2019